บัญชีของฉัน

ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า ประเทศไทย

ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า

ศ.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวถึงผลการวิจัยล่าสุด เรื่อง “อันตรายจากการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า และนโยบายควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า” จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ (การทบทวนทางวิชาการปี 2010 ถึงปัจจุบัน) เกี่ยวกับเจ็ดประเทศที่มีรายได้ปานกลางตามที่กำหนดโดยธนาคารโลก ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า

ประเทศที่มีรายได้สูง 3 ประเทศ และเอกสารจากหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น องค์การอนามัยโลก ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านสันติวิธีวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุหรี่ไฟฟ้า อันตราย ไหม Pantip ด้วยการสนับสนุนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศบย.) ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้น 3 ประการ ได้แก่

โดยสรุป บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายมากกว่าบุหรี่ใน 2 สถานการณ์: มีความเสี่ยงที่อุปกรณ์สูบไอจะระเบิดได้ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ทั้งขณะสูบบุหรี่และขณะพกพา เช่น ในกระเป๋าเสื้อ และอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บที่ปอดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ไอระเหย (EVALI) บุหรี่ไฟฟ้า กับบุหรี่จริง pantip

ซึ่งนำไปสู่โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้สูบบุหรี่ โดยคิดเป็น 80% ของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคนี้ มาจากการเติมสารสกัดกัญชาลงในบุหรี่ไฟฟ้าเหลว แม้ว่าจำนวนผู้ป่วย ivali ในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 5,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 2,600 รายในปี 2561-2562 แต่การสูบบุหรี่เป็นประจำไม่ได้ทำให้เกิดโรค

“เราพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดอยู่ได้ไม่ถึง 10-20 ปี สูบแล้วสูบอีก คุณอาจเสพ Ivali และตายได้ หรือสูบหลายปีแล้วป่วยและตายจากอาการและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา” กล่าว. อันตรายกว่าในประเทศไทย นโยบายกัญชาสามารถมีได้มากกว่านี้ ใช้ได้สองทาง” หัวหน้านักวิจัยกล่าว

ศ.นพ.อุดมศักดิ์ กล่าว จากนั้นกล่าวถึงอันตรายระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้า ข้อมูลปัจจุบัน การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ แม้ว่าความเสี่ยงจะต่ำกว่า บุหรี่ไฟฟ้ายังพบว่าช่วยลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่อีกด้วย แต่นี่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยง เฉพาะผู้สูบบุหรี่เท่านั้นที่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า และเมื่อบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำงาน Pod Close system

ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอย่างไรบ้าง

งานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า pdf

บุหรี่ไฟฟ้าดูเหมือนจะมีอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัยนานาชาติด้วย หลายแง่มุมรวมถึงการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า ข้อเสีย ทั้งกรณีมารดาที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่กำเนิดซึ่งมียีนผิดปกติ และยีนที่ผิดปกติเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ นักวิจัยจาก UFZ-Helmholtz Center for Environmental Research ใน Leipzig-Halle และ German Cancer Research Center ในเยอรมนี ได้ค้นพบการถ่ายโอนยีนที่ผิดปกติจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในหนู จากแม่สู่ลูก คอยบุหรี่ไฟฟ้า

“จากการทบทวนผลการวิจัยในเอกสารวิชาการเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มวิจัยเสนอจากมุมมองด้านสุขภาพ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรใช้ในประเทศไทย บุหรี่ผิดกฎหมาย นำเข้า จำหน่าย บุหรี่ถูกกฎหมาย แต่มิฉะนั้นอาจถูกแบนด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือการค้า บุหรี่และของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเป็นเครื่องมือแพทย์และยาเสพติด ต้องขึ้นทะเบียนหรือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า

ของเหลวที่ห้ามใช้สารสกัดจากบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้ง THC, CBD และวิตามินเอ ต่อมา Ivali พบข้อบ่งชี้ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยให้คุณลดหรือเลิกบุหรี่ได้ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดหรือเลิกบุหรี่ควรอยู่ภายใต้การดูแลของบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้น เพื่อนำเอกสารของ ทช. เสนอผลการพิจารณาต่อรัฐบาลต่อไป งานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า pdf

ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า ต่างประเทศ มีความคิดเห็นอย่างไร

ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า ต่างประเทศ

ในปี 2014 มีการศึกษาเพียง 158 ชิ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า ต่างประเทศ แต่ในช่วงต้นปี 2021 จำนวนการศึกษาที่รายงานความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสูบไอเพิ่มขึ้นเป็น 6,971 ชิ้น ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลกจึงไม่เคยประกาศว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ และยังไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีมาแค่ 10 ปีเท่านั้น ค วัน จากบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ไหม แต่

“ในสหรัฐอเมริกาที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายขายตั้งแต่ปี 2550 การใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมปลายเพิ่มขึ้นจาก 1.5% ในปี 2554 เป็น 27.5% ในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชอบ ลองสิ่งใหม่ๆ บุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวน อันไหนอันตรายกว่ากัน แต่เช่นบุหรี่ไฟฟ้า

มีสารพิษอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตรวจสอบในการศึกษานี้ เช่น:

1. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของฟอร์มาลดีไฮด์ในบุหรี่ไฟฟ้า

2. อนุภาคขนาดเล็กในบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

3. บุหรี่ไฟฟ้ารสชาติต่างกันมีผลต่อการทำลายปอดต่างกัน

4. ผลกระทบของไบโอมาร์คเกอร์ในระดับเซลล์ เช่น

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์กับอุบัติการณ์ของโรคอาจไม่ชัดเจน เนื่องจากผลกระทบของยาสูบต่อสุขภาพนั้นไม่เป็นไปตามเส้นตรง ซึ่งหมายความว่าการสูบบุหรี่น้อยลงหรือสัมผัสกับสารพิษน้อยลงไม่ได้แปลว่ามีความเสี่ยงน้อยลง และมีเพียงสี่โรคเท่านั้นที่รวมอยู่ในการศึกษานี้ หลายโรคเกิดจากการสูบบุหรี่ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไหม หรือไม่ อย่างไร

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไหม

บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป เพราะบุหรี่ทั่วไปไม่เพียงแต่มีสารนิโคตินเท่านั้น บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไหม แต่ยังมีสารเสพติดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ อีก 7,357 ชนิด ซึ่งอย่างน้อย 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดเดี่ยว แต่ “ควันก็คือควัน” บุหรี่ไฟฟ้าคือการสูดดมควันเข้าสู่ร่างกาย ไม่ได้เกิดจากสารใด ๆ ควันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ผิดปกติดังนั้นการสูดดมเข้าไปถือว่าไม่ดี โอกาสที่จะเกิดความเสียหายมีมากขึ้นหากคุณสูบบุหรี่อย่างหนักเป็นเวลานาน บางคนสูบบุหรี่น้อยลงซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ การตอบสนองต่อสารนี้ขึ้นอยู่กับระบบร่างกายของแต่ละบุคคล

หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ใครดื่มสิบแก้วก็ไม่เมาเท่าแก้วเดียว  นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าการสูบบุหรี่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของบุคคล หรือถ้าหลายคนคิดว่าปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีน้อย ไม่อันตรายเท่าบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็ไม่แย่ แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินน้อยกว่าเช่นกัน

 แต่ถ้าคุณสูบบุหรี่บ่อยขึ้น ให้ใช้เทคนิคการสูบไอมากกว่าแรงดัน คุณยังสามารถบริโภคนิโคตินในปริมาณที่เท่ากันกับบุหรี่ทั่วไป นิโคตินเป็นสารที่ทำให้เรา “ติด” การสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า โทษ พอเราเลิกหรือไม่สูบก็เกิดความกระสับกระส่ายและนำไปสู่การเสพติดที่จะส่งผลร้ายต่อเราในภายหลัง แต่นิโคตินเป็นสิ่งแปลกอยู่แล้ว

บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่ทั่วไป ในแง่ของอันตรายแต่ไม่ไร้อันตราย สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางออก นี่เป็นเพราะกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่าคน ๆ หนึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเมื่อถูกถามว่าวิธีเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุดคืออะไร คำตอบคือทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า โทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อ และการไปพบแพทย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกหนีวงจรการเสพติดและสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในอนาคต  พอตใช้แล้วทิ้ง

ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า อังกฤษ เป็นอย่างไร

ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า อังกฤษ

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัฐสภาสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเรื่องเต็ม) ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า อังกฤษ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรุปว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ และควรส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าโดยใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ให้มากขึ้น สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไอ

ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรนกฎเกณฑ์ต่างๆ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สูบบุหรี่มากขึ้น มีผู้ใช้เกือบ 3 ล้านคนในสหราชอาณาจักร กว่า 470,000 คนใช้เพื่อเลิกบุหรี่ ส่งผลให้มีผู้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จปีละหลายหมื่นคน ความก้าวหน้าในการวิจัย เราให้วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางของข้อกังวลของเรา สื่อสาธารณสุข “การศึกษาวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า” – Health medhubnews.com 

แม้ว่าการศึกษาเชิงประจักษ์จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนด้วยมือ แต่ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือยัง? “เมืองไทย” ยืนยันระบบสาธารณสุขลดจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในขณะนี้เพราะชุมชนไทยยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ บุหรี่ไฟฟ้า BBC

สุขภาพ สาธารณสุข ผู้สื่อข่าวการท่องเที่ยว เว็บไซต์ medhubnews.com ethnographic และเพจ Sasook รายงานว่า สำนักข่าว BBC รายงานกรณีสมาชิกรัฐสภาอังกฤษ การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ควรผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมากขึ้น รายงานยังสรุปว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ปกติ เขาคาดว่าจะสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าตามใบสั่งแพทย์เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้มากขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าบนรถเมล์และรถไฟ

จากข้อมูลของ Public Health England ไม่มีหลักฐานว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นประตูสู่การสูบบุหรี่ในหมู่คนหนุ่มสาว รายงานเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามักถูกมองข้ามโดย National Health Service (NHS) เนื่องจากบุหรี่เหล่านี้ช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ Pod System