บัญชีของฉัน

JOBS

ตำแหน่งงาน

Content Reviewer 1 ตำแหน่ง

Content Reviewer 1 ตำแหน่ง

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ มีความรู้ความเข้าใจ มีความรอบครอบและรับผิดชอบกับงานได้ดี และตีโจทย์กับสิ่งที่ทางเราต้องการได้
  • เราต้องการอะไรจากคุณ – เราต้องการคนที่มีประสบการณ์โดยตรงสำหรับคนที่จบสายงานนี้สามารถเขียนงานอออกแบบหรือบทความได้เองอย่างสร้างสรรค์
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – การตรวจสอบวิดีโอออนไลน์/เนื้อหา/ข้อร้องเรียน/ประกาศทางกฎหมายที่ได้รับจากลูกค้าปลายทางเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับงาน/เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของพวกเขา ตรวจสอบ/อัปเดตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม การตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับและการแบ่งปันสำหรับการอัปโหลดโซเชียลมีเดีย

Web Developer 1 ตำแหน่ง

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – คุณต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์หรือมีความรู้เกี่ยวกับ PHP, JAVA Script, ASP, .NET, WordPress หรือที่คล้ายกัน มีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการแก้ปัญหาได้ดี เป็นคนเรียนรู้เร็ว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ขยันและตั้งใจทำงาน
  • เราต้องการอะไรจากคุณ – เน้นการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ดูแลระบบเว็บไซต์ต่าง ๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
Web Developer 1 ตำแหน่ง
Digital Marketer 2 ตำแหน่ง

Digital Marketer 2 ตำแหน่ง

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – ผู้ที่มีทักษะการแก้ปัญหาหารวางแผน ผู้ที่มีเป้าหมายในการทำงาน มีความรอบครอบ มีความเข้าใจในเรื่องของการตลาดออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย
  • เราต้องการอะไรจากคุณ – ผลักดันให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุ ผลักดันให้ผู้คนรู้จักกับแบรนด์อย่างทั่วถึง 
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – รับผิดชอบในการผลักดันการรับรู้แบรนด์และการสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านสื่อดิจิทัล สามารถช่วยปรับปรุงเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และสามารถปรับปรุงแผนการตลาดที่มีอยู่